PACTO – som en vanlig toalett, fast utan el och vatten

PACTO är det perfekta och mest hygieniska valet för avlägsna platser eller situationer där tillgång till el och vatten är begränsad eller obefintlig. 

En av de mest fördelaktiga egenskaperna är dess mångsidighet när det gäller installation. Den kan enkelt installeras var som helst, i alla temperaturer och klimat, både permanent och tillfälligt.

Hur du installerar och monterar PACTO

Det finns två alternativ för att installera PACTO, antingen med avfallsbehållaren ovanpå golvet eller under golvet. Båda alternativen har sina egna fördelar, och du kan välja den som bäst passar dina specifika behov och förhållanden.

Installation 1

Avfallsbehållaren på golv​et

Toaletten placeras på ett PACTO Podium som innehåller uppsamlingssäckarna för avfallet. Denna installation är bekväm eftersom den inte kräver något hål i golvet och tömning av avfallet kan hanteras på ett enkelt sätt.

Det är viktigt att komplettera med ventilationsrör för genomluftning av podiet.

Installation 2

Avfallsbehållaren under golvet

PACTO kan även placeras direkt på golvet. Då krävs ett hål under toaletten som spolfolien matas igenom till en valfri avfallsbehållare. Avfallsbehållaren töms utifrån eller genom åtkomst direkt till utrymmet under golvet.

Behovet av ventilation för denna typ av installation varierar beroende på tillförseln av friskluft.

Montering

Filmen visar hur du monterar en PACTO.

Ladda spolfolie

Filmen visar hur du sätter i spolfolien i en PACTO.

Tömning

Filmen visar hur du tömmer en PACTO.

Avfallshantering

När du har tömt din PACTO blir du enkelt av med avfallet. Eftersom spolfolien kapslar in allt avfall behöver du aldrig hantera det direkt.

Spolfolien av polyeten kan förbrännas. Vid förbränning av spolfolien i polyeten bildas endast koldioxid och vatten.

Om du använder den ekologiska spolfolien kan du kompostera hela påsen och dess innehåll i en latrinkompost. Efter att avfallet komposterats förvandlas det till matjord.

Toalett
484 mm djup
483 mm bred
415 mm sitthöjd
16 kg

Podium
817 mm djup
560 mm bred
219 mm hög
20 kg

Vanliga frågor

Nej. När du använder PACTO hanteras allt avfall gemensamt. Det är ett enkelt och resurssnålt sätt att ta hand om urinet, som vid separeringslösningar måste spädas med 8-10 gånger sin mängd i vatten.

Hygienartiklar, som bindor, tamponger och blöjor, bryts inte ned vid kompostering. Vassa kanter kan dessutom skada spolfolien, så PACTO ska inte användas som papperskorg.

PACTO påverkas inte av vädret. Toaletten fungerar lika bra på Antarktis som i Afrika och kan därför användas året runt och i alla väder.

För de flesta är den ekologiska spolfolien att föredra. Den är biologiskt nedbrytbar, vilket gör att du enkelt och kostnadsfritt kan bli av med ditt avfall. Om du ej har möjlighet att kompostera avfallet så rekommenderar vi spolfolien som är gjord av polyeten. Vid förbränning av spolfolien i polyeten bildas endast koldioxid och vatten.

Nej. Om PACTO är rätt installerad och använd är allt avfall förpackat i den täta spolfolien, så du kommer aldrig i kontakt med avfall eller bakterier.

Beställ PACTO hos våra återförsäljare